Om Rara ord

Det svenska språket är en rik lustgård, som i likhet med många språk tyvärr vårdas bristfälligt av somliga inbyggarna i lustgårdens omgivande hushåll. Vi vill dock göra något gott för vårt modersmål. En del av den kärleksfulla behandlingen består i att lansera denna sida tillägnad vackra, men för samtida språkanvändare, okända eller rara ord.

Denna sida är inte tänkt att bli en fullständig ordbok över det svenska språket; sådana finns redan. Nej, vi tänker oss att med belysande exempel visa upp den vackra språkdräkten i sin festskrud.

Vi vill också passa på att poängtera att den Unixplorianska svenskan kan tyckas ålderdomlig eller arkaisk. Det kan ligga en ett korn av sanning i sådana påpekanden då vi Unixplorianer gärna förhåller oss till det förgångna mer än till samtiden, åtminstone vad gäller språklig stilistik och meningsbyggnad.

Detta senare har att göra med det enkla faktum att vi föredrar den vackra behandling av det svenska språket som var gängse under romantikens era. 1800-tals-svenskan var – och är – för oss ett stilistiskt rättesnöre, om än varsamt anpassad till samtida företeelser.