Fatabur

En fatabur eller fatbur är ett hus eller rum, där man i äldre tider förvarade kläder och annan dyrbar egendom. Ordet kan vara en synonym till klädkammare, förråd eller skattkammare. Exempel på användning “Jag talar ur egen fatabur.” Jag berättar något från egen källa; det jag säger bygger på egen (implicit värdefull) kunskap eller […]