Sinkabirum

Ett något arkaiskt ord för arrest eller fängelse.

Exempel på användning

“Han sitter i sinkabirum.”

Lämna ett svar